Äldreomsorg_1
/ Nyhet

Äldreomsorg får ansiktslyft

fredag 1 februari 17:38

A4 har tillsammans med Gothia fortbildning utvecklat tidningen Äldreomsorg. Med nytt format, form, språk och innehåll ska den nya tidningen på ett bättre sätt rikta sig till en bredare målgrupp bestående av undersköterskor, enhetschefer, läkare, politiker och biståndshandläggare.

Den 25 januari hade den nya tidningen premiär. Målet med omgörningen har i huvudsak varit att ta fram en tidning som ska stimulera till nya arbetsmetoder för den enskilda medarbetaren.

– Omgörningsprocessen har gått utmärkt, vi har fått våra önskemål tillgodosedda, utan att tidningen tappar sitt syfte, säger Anders Jonasson, vd på Gothia Fortbildning som äger tidningen Äldreomsorg.

Han tycker att tidningen Äldreomsorg nu har blivit enklare att ta till sig.

- Med tidningens olika ingångar kan vi kan bredda målgruppen och man kan läsa tidningen vid olika tillfällen. Vi har också skapat en bra plattform för våra annonsörer, säger Anders Jonasson.

Temat som tidigare varit kärnan i tidningen finns kvar, men i strukturen har flera nya avdelningar såsom I verksamheten, Dilemmat, Dagboken samt Aktuellt och Forskning tillkommit.

– Jag är mycket nöjd med att vi lyckats hitta möjligheterna där vi kan kommunicera med våra läsare i tidningen. Det har varit en väldigt lärorik och stimulerande process och ibland också utmanande. Jag är fantastiskt nöjd med samarbetet med A4.

I samband med omgörningen av Äldreomsorg har även tidningen Handledarskap gjorts om i form och format. Övningsmaterialet som tidigare gavs ut på papper kommer nu ut som en separat pdf-tidning.

Arbetsgruppen har bestått av Pelle Anderson, Sandra Troedson, Sofia Wixner, Anna Lundin och Pär Ljung på A4 samt Anders Jonasson, Martina Hermann, Elisabet Spjuth, Ingrid Sundqvist och Åsa Sundström från Gothia fortbildning.