/ Projekt

Dalarnas Tidningar tydligare

Dalarnas Tidningar består av fem editioner: Falu Kuriren, Södra Dalarnes Tidningar, Borlänge Tidning, Mora Tidning och Nya Ludvika Tidning. Målet med omgörningen var att skapa en tidning som passar ungdomar och stressade småbarnsföräldrar såväl som äldre läsare.

En viktig del i processen var även att tydliggöra kopplingen mellan papperstidning och övriga publiceringskanaler.
– Vi har strävat efter att skapa en form som ska fungera för alla editioner samtidigt som varje edition ska behålla sin egen identitet och personlighet, säger formgivaren Ludvig Grandin.
Projektet drog igång under sommaren 2007 och första tidningen kom ut i oktober samma år.

Struktur

Den viktigaste förändringen är att insändarsidan och debatt fått ett gemensamt, dagligt uppslag.

Logotyper

Logotyperna är oförändrade.

Ettor

Ettorna har utvecklats så att dragarbilden kan variera i storlek och placering. Nattchefen ska inte vara låst vid den typiska liggande dragarbilden på ettan, utan ha mer att välja mellan.

Varje edition har behållit sin identitetsfärg men i övrigt finns det en enhetlig färgskala och utformning.
Ettorna har numera plats för plockigare material, korta puffar, färgade balkar, frilagda bilder med mera. Syftet är att skapa ettor med fler ingångar som leder läsaren in i tidningen.

Hyllan under logotypen är helt tillägnad webbmaterial för att stärka kopplingen mellan papperstidningen och övriga publiceringskanaler.

FaluKuriren före och efter omgörningen.

Borlänge Tidning före och efter omgörningen.

Mora Tidning före och efter omgörningen.

Södra Dalernes Tidning före och efter omgörningen.

Nya Ludvika Tidning före och efter omgörningen.