Omvårdnadsmagasinet görs om och för sjuksköterskor. En grupp som besitter enorma kunskaper, men som också utsatts för mycket stress – inte bara under pandemin, utan även på grund av nedskärningar och omorganisationer inom vården. Nu kommer den ut i en ny form. Art director för omgörningen har varit A4:s Louise Bååth.

– Vi som gör Omvårdnadsmagasinet vill visa den stolta sidan av yrket. Vi vill presentera sjuksköterskor som starka subjekt, säger AD Louise Bååth.

Hur gör ni det i den nya formen? – Mycket genom bilderna, men också genom typografin. Jag har till exempel hittat ett typsnitt som heter Proxima Nova som har en väldigt geometrisk form och påminner mycket om de typsnitt som användes när tidningar trycktes manuellt. – Genom att presentera materialet på ett luftigare sätt blir kunskapen lätt att ta till sig. A4 producerar Omvårdnadsmagasinet på uppdrag av Svensk Sjuksköterskeförening sedan 2021. Ny chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen är Ann-Cathrine Johnsson.

Art director

 

 

 

Louise Bååth:

3 tips för en lyckad redesign

#1

Definiera era läsare.
Vi tänker oss fyra olika ”typläsare” som vi gör tidningen för. Vilken slags texter vill de läsa och vad gillar de för bilder? Var och hur läser de tidningen eller går in på sajten? Vilken kunskap söker de och hur tar de den till sig?

#2

Anlita de bästa fotograferna.
Bilderna är det första som skiljer en medioker tidning från en riktigt bra. En duktig fotograf kan komma väldigt nära människan. För oss som gör Omvårdnadsmagasinet handlar det om att kunna visa yrkets bredd i riktigt bra bilder och ge läsarna en wow-känsla.

#3

Lägg tid på typografin.
Det finns inget roligare än att hitta det där typsnitten som nästan sjunger för en. Jag brukar säga att man behöver tre typsnitt: ett ”det-lilla-extra” som ger tidningen karaktär, ett brödtypsnitt som funkar lika bra i långa och korta texter och så ett typsnitt sans serif som samspelar med brödtexten till faktarutor och liknande.