Ansvarig utgivare – grunderna i utgivarskap på fem minuter

Det här med att vara ansvarig utgivare – vad innebär det…