Omvårdnadsmagasinet i ny form

Nu kommer Omvårdnadsmagasinet ut i en ny form. Vi vill…