Journalistik och AI – välkommen på paneldebatt och branschmingel på A4!

Är AI ett hot mot journalistiken? Kom och lyssna på debatt…


Magasin B väjer inte för det svåra

Bröstcancerförbundets medlemstidning håller läsarna i…