Ett år efter att ChatGPT släpptes publikt kommer Biblioteksbladet med en utgåva som är helt illustrerad med AI-genererade bilder av konstnären Annika Nordenskiöld. Det kan vara första gången i Sverige det ges ut en tidskrift där i princip hela tidningen är illustrerad med artificiell intelligens.

 

Svensk biblioteksförenings tidning Biblioteksbladet som görs av oss här på A4 har ofta uppmärksammade artiklar och grepp. I dagarna kommer ett nytt nummer med tema AI, artificiell intelligens. Innehållet är illustrerat med suggestiva bilder av konstnären Annika Nordenskiöld. Hon arbetar med det hon kallar för promptografi vilket betyder att hon instruerar AI att skapa bilder. Främst använder hon Midjourney, ett generativt AI-program som fått stort genomslag på kort tid.

 


Biblioteksbladet

 

 

Den här hösten är Annika Nordenskiöld aktuell med fotoboken ”From nothing” som gavs ut på Max Ström förlag i september. Det var den boken som gjorde att Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson
upptäckte hennes arbete.
– Det speciella med hennes bok är att den präglas av en röd tråd, ett slags konstnärlig medvetenhet. Det råder ingen tvekan om att det finns en upphovsperson och att det präglar bilderna. Det är tydligt att konstnärlig integritet kan göra AI till konst och det är skillnaden mellan hennes bilder och de AI-genererade bilder som till exempel jag själv kan roa mig med att ta fram, säger Thord Eriksson.

Annika Nordenskiöld fick underlag, ingresser och begrepp, men arbetade sedan helt fritt.
– Tidigare hade jag en rätt sval inställning till AI-genererade bilder, men hennes bilder imponerade. Jag utesluter inte att det kommer att finnas många sådana AI-konstnärer i framtiden, men just nu är de
såvitt jag kan bedöma få, säger Thord Eriksson.
Läs mer om Biblioteksbladet.

Läs mer om A4:s olika uppdrag och kunder.