Det blir A4 som formger Sveriges Farmaceuters medlemstidning Svensk Farmaci från och med nr 3 i år.  I höst påbörjar sedan A4 arbetet med att redesigna såväl magasin som webb. Projektledare för redesignen blir Åsa Bolmstedt. A4 kommer också under våren att hjälpa redaktionen med texter till tidningen.