Den journalistiska byrån A4 har många gånger agerat relationskonsult för medlemstidningar och deras ägare. Här ger A4:s vd Göran Carstorp sina bästa råd för hur man skapar en god relation mellan ägare och organisationstidning.

Organisationspressen har en unik roll i det demokratiska systemet. I den svenska breda floran av organisationspress finns alltifrån större fackförbundstidningar till små patienttidningar. Med djupa expertkunskaper kan organisationspressen ta sig an svåra ämnen, som riskerar att gå dagstidningarna förbi.

– Organisationspressen är en viktig samhällsbärare när det gäller att upprätthålla bevakningen av olika ämnesområden. Organisationer brinner för sina frågor. Det finns inget roligare som journalist, säger Göran Carstorp, vd på journalistik- och formbyrån A4.

Att ha en journalistiskt oberoende medlemstidskrift är en stolthet för många organisationer. Samtidigt kan formerna för det redaktionella arbetet skilja sig stort mellan olika organisationer. Tidningen kan ha en egen oberoende redaktion, drivas av en ensamredaktör eller ingå i kommunikationsavdelningens arbete.

Vd Göran Carstorp

A4 har stor erfarenhet av att hjälpa olika organisationer att hitta rätt former för arbetet med sin tidning.

– Har man inte råd att ha en stor självständig redaktion kan man ändå arbeta med journalistiska arbetsmetoder, säger Göran Carstorp.

En lösning kan vara att lägga ut det redaktionella uppdraget externt. På A4 jobbar runt 25 personer med journalistik, formgivning, redaktionella förändringsprocesser och publiceringsstrategier.
– Det kan vara svårt att vara ensamredaktör på en organisation, då är det bättre om den personen får komma till oss och jobba i ett journalistiskt sammanhang. Vi kan ofta jobba effektivare med produktionerna än vad man kan göra inhouse, säger Göran Carstorp.

Ofta knyts den första kontakten med byrån i samband med att tidningen ska göra en redesign. Arbetet börjar då med seminarier om syftet med förändringen som A4 håller i.
– Det vi gör är att se till att man inom organisationen är överens om vilken roll journalistiken har. Om man är på det klara med det – då är det enkelt, säger Göran Carstorp.
En knäckfråga för varje medlemstidning gäller förstås frågan om vem som ska vara ansvarig utgivare. Ska utgivarskapet ligga på en fristående chefredaktör eller kanske på kommunikations- eller kanslichefen?
– I de flesta av våra uppdrag har vi självständiga ansvariga utgivare, men det finns inte bara en modell för ansvarigt utgivarskap. Det viktiga är att man jobbar med trovärdig journalistik och utgår från organisationens grundläggande uppdrag, säger Göran Carstorp.

Tre skäl att välja A4:

Fyra snabba tips från relationsexperten

Göran Carstorp, vd på A4, ger sina fyra bästa råd till en organisationstidskrift som står inför en förändringsprocess.

1. Börja med syftet. Kom överens om vilken roll journalistiken har i organisationen. Ska medlemstidningen vara agendasättande i det offentliga samtalet eller vara ett forum för debatt? Kanske verka för att öka organisationens medlemsantal, eller vara en medlemsförmån? Genom att tydliggöra tidningens syfte blir det enklare att kommunicera kring medlemstidningens innehåll och strategi för olika kanaler.

2. Skriv en redaktionell policy, och se till att den förankras i organisationen. Med ett nedskrivet dokument finns något handfast att gå tillbaka till. Precisera tidningens syfte, och grundläggande principer, men skriv inte för detaljerat. Detaljer som antal utgåvor per år, närvaro i sociala medier och liknande kan ni lägga i en kanalstrategi som uppdateras oftare.

3. Hitta målgruppen. Djupdyk i en analys av målgruppen och deras behov. Det är där målgruppen finns som din tidskrift ska verka. Deras vanor och beteenden avgör förstås vilka kanaler du ska satsa på. Dessutom bör du analysera din roll jämfört med dina konkurrenters. Vad gör dig unik, jämfört med dem?

4. Sätt mål – och följ upp dem. Många kommunikationsavdelningar har stor vana av att mäta effekt och räckvidd och följa upp hur väl olika informationsinsatser uppfyller målen. Även inom journalistiken är det viktigt med mål och redaktionella rutiner kring uppföljning av dessa. Och glöm inte att fira när du uppnår ett viktigt mål!

Fakta om A4

  • Journalistik- och formbyrån A4 grundades 1987 av Pelle Anderson, en av medgrundarna till Metro.
  • De flesta av A4:s kunder verkar inom organisationspressen.
  • När det gäller tidskrifterna Akademikern, Biblioteksbladet, Chefstidningen, Omvårdnadsmagasinet, Reumatikervärlden och Socionomen har A4 hela det redaktionella uppdraget, i digitalt och i print, från chefredaktörskap till formgivning.
  • För andra tidskrifter gör byrån vissa delar av produktionen. A4 stöttar även kunder i arbetet med redaktionella strategier och förändringsprocesser.
  • Totalt gör A4 uppdrag för ett 15-tal organisationer. Byrån har nästan fördubblat sin omsättning de senaste fem åren.
  • A4 är den enda journalistiska byrån som finns med i Publishingprisets Hall of Fame.