Biblioteksbladet har nya sajt och ny form på magasinet.

Biblioteksbladets nya sajt och magasinet med ny form har lanserats. Arbetet med omgörningen har pågått i nästan ett år.

– Den nya tidningen tränger lite djupare och går lite längre i att belysa enskilda ämnen och fenomen på och runt biblioteksområdet, säger Thord Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare.

Arbetet inleddes efter ett beslut på Svensk biblioteksförenings årsstämma 2019 i samarbete med föreningen.

Thord Eriksson, tryckare Ola Jönsson och Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening på Norra Skåne offset där Biblioteksbladet trycks.

Johanna Jonsson, AD på A4, har skapat formen på nya Biblioteksbladet.

– Det roliga var att beställarna var så kräsna, det tycker jag var väldigt kul, säger hon.

Omgörningen innebär en tempoväxling, med färre magasin och fler uppdateringar på webben. Magasinet kommer framöver ut fyra gånger per år.

I trycket rymmer varje ark 16 sidor av nya Biblioteksbladet. Senare viks och skärs sidorna innan magasinet skickas ut till föreningens medlemmar.