Lotta Lundin, art director

Grattis Lotta Lundin, art director på A4, som tilldelas Fackförbundspressens pris för bästa redigering 2019! Det är för formgivningen av en artikel i tidningen Publikt nr 2 2019 om lönens betydelse som drivkraft i arbetet.

Utmärkelsen är extra kul, tycker vi på A4, då utgåvan av Publikt var premiärnummer för den nya form som A4 tagit fram på uppdrag av Publikts chefredaktör Alexander Armiento.

Så här lyder juryns motivering till Lottas utmärkelse:

”Tjusig formgivning med enkla medel, med ett fint flöde och variation samt välbalanserad typografi. Infografiken får ta för sig utan att bli tråkig. Formgivningen kompletterar brödtexten på ett exemplariskt sätt, med tidslinjen som flyter genom hela artikeln som en ren fjällbäck. De små välgjorda grafiska elementen gör att de mindre stiliserade illustrationerna är fullt tillräckliga. Ett svårillustrerat ämne som håller ihop tack vare stark formkänsla.”

Här kan du läsa reportaget och njuta av Lottas formgivning.