Den anrika tidskriften Socionomens prenumererade upplaga hade länge minskat, lite i taget, år för år. Men nu har tidningen äntligen lyckats vända utvecklingen genom en uttalad digital satsning. Chefredaktör Annika Sjöberg på A4 berättar om hur det gick till.

Annika Sjöberg
Annika Sjöberg, chefredaktör för Socionomen

 

 

Socionomen ges ut av Akademikerförbundet SSR, men är inte en medlemsförmån, utan en prenumererad tidning. Tidskriften har funnits i 35 år och har varit omtyckt och erkänt kvalitativ med stort fokus på forskning inom socialt arbete.

Men antalet prenumeranter minskade, lite i taget. Akademikerförbundet SSR valde att lägga ut produktionen av tidningen på byrå, med förhoppningen om att bryta trenden.

Förbundet anlitade först Media720 för att få hjälp med strategin. Därefter upphandlades själva produktionen av tidningen. A4 tog över Socionomen 2020 med det uttalade uppdraget att digitalisera och modernisera. En större redesign genomfördes – både innehåll och form förändrades med ledorden läsarnytta och användbarhet. Samtidigt skulle tidningen fortsätta att vara en brygga mellan forskning och praktik.
Under 2021 stannade tappet av prenumeranter äntligen av.
Och nu under våren 2022 har det kommit en ökning.
– Det är fantastiskt roligt. Vi genomförde nyligen en prenumerationskampanj som hittills har givit runt 450 nya prenumeranter, berättar Annika Sjöberg på A4, som är chefredaktör sedan i november 2021.
En viktig del i den nya strategin har varit att skapa möjlighet till inlogg för prenumeranter – att lägga premiummaterial bakom lås.

När den nya sajten lanserades lade redaktionen ut mycket material öppet för alla. Strategin var att etablera den nya sajten mot Google och få upp trafiken.
Nu när sajten varit i gång ett tag lägger redaktionen mer och mer material som premium, bakom inlogg.
– Nästan allt material läggs ut på sajten och går i nyhetsbrevet innan de går i papperstidningen. Vi har successivt ställt om till digitalt först, berättar Annika Sjöberg.

En annan stor förändring rör forskningsmaterialet i Socionomen.
Tidigare publicerades vetenskapliga artiklar skrivna av forskare i ett forskningssupplement i tidningen, som kom två gånger om året.
Efter en utvärdering i höstas beslutades att förändra detta och nu publiceras forskningsartiklar löpande digitalt, och i varje pappersutgåva. Artiklarna skrivs numera av journalister, inte av forskarna själva. För att få tips om intressanta studier tar redaktionen hjälp av ett vetenskapligt redaktionsråd.
– Vi lägger nu mer fokus på praktisk tillämpning och resultatet av själva forskningen, både i urvalet av vilka studier vi skriver om och hur vi skriver om dem, berättar Annika Sjöberg.

När sajten lanserades publicerade Socionomen många kortare nyhetsnotiser och rewrites, och jobbade mycket med Facebook för att nå ut. Det var en lyckosam strategi då, men nu jobbar redaktionen fram mer genomarbetat material för läsarna.
– Vår målgrupp gillar att läsa allt som har med arbetsmiljö att göra. Men även ämnen som anknyter till professionen och är aktuella, ibland etiskt svåra. I slutändan kokar det ned till att göra bra och relevant journalistik för målgruppen. Det är det som spelar störst roll för trafiken och läsningen.

Fyra förändringar som vände upplagetappet till en uppgång för Socionomen
1. Rakare tilltal och journalistik för målgruppens behov.
2. Omställningen till digitalt först.
3. Att vi jobbar datadrivet.
4. En satsning på nyhetsbrevet – en superstark kanal, inte minst för att dra trafik till sajten.

Är du också intresserad av att få hjälp av A4? Vi älskar journalistik och organisationspress och blir superglada om du hör av dig! Mejla vår vd Göran Carstorp på goran@a4.se