En 113-åring har blivit digital. Omvårdnadsmagasinet har lanserat en ny digital plattform och ger nu sjuksköterskor en ny plats på nätet med journalistik som ska stötta dem i sin profession.

Omvårdnadsmagasinet ges ut av Svensk sjuksköterskeförening, en ideell professionsförening med ungefär 30 000 medlemmar. Föreningen har gett ut en tidning ända sedan 1909, så det är en anrik produkt som nu fått ett modernare uttryck.

Oili Dahl, Svensk Sjuksköterskeförening
Oili Dahl, Svensk Sjuksköterskeförening

– Svensk sjuksköterskeförening har verkligen sett fram emot denna utveckling av en digital plattform för Omvårdnadsmagasinet. Detta ger en ökad möjlighet till spridning av kunskap och nyheter till sjuksköterskor för att utveckla sin profession, säger föreningens ordförande Oili Dahl.

A4 tog över produktionen av tidningen 2021. Sedan dess har papperstidningen redesignats, och kommer nu med fem nummer per år, varav ett dubbelnummer. Nu publiceras alltså även artiklar på Omvardnadsmagasinet.se.

– Printtidningen är fortfarande uppskattad och omtyckt, men med den nya sajten har vi betydligt större möjlighet att nå ut med vår journalistik till fler, berättar Ann-Cathrine Johnsson, som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Omvårdnadsmagasinet.

I Omvårdnadsmagasinet berättas om aktuell forskning, nya arbetssätt och hur forskningsrön kan implementeras i den kliniska verksamheten.

Sajten är utvecklad av webbyrån Consid i samarbete med A4 och Svensk sjuksköterskeförening. Projektledare på A4 var Barbro Janson Lundkvist.

– Den nya sajten har en del premiummaterial som ligger bakom inlogg, och alltså är förbehållet medlemmar. Men genom att även ha en del öppna artiklar hoppas vi kunna nå nya läsare och fler sjuksköterskor. Den här strategin har visat sig fungera mycket bra för flera av de medlemstidningar vi jobbar med på A4. Tidningen kan vara både en medlemsförmån och rekrytera nya medlemmar, det ena behöver inte utesluta det andra, säger hon.