Ditt granskande öga mot vården är tidningen Sjukhusläkarens tagline – och viktigaste uppdrag. Redaktionen berättar om hur de med små resurser lyckas gräva fram oegentligheter som ofta berör en större allmänhet.

En patient per månad dör på grund av resursbrist inom vården. Det visade en större granskning som tidningen Sjukhusläkaren gjorde för några år sedan av lex maria-anmälningar. Den fick stort genomslag i riksmedierna, och plockades upp av både radio och tv.

– Vår ägare Sjukhusläkarna är stolta över sin tidning och vårt uppdrag. Och de blir såklart väldigt nöjda när vi gör ett bra avslöjande, säger Anna Sofia Dahl som är chefredaktör för Sjukhusläkaren.

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges Läkarförbund. Fokus är både fackliga frågor och professionsfrågor vilket skapar ett brett och angeläget fält för granskning för föreningens tidning som alltså har ett snarlikt namn som föreningen; Sjukhusläkaren.

Vissa av tidningens granskningar är angelägna för en större allmänhet. Andra gräv får inte nationellt genomslag på samma sätt, men blir snackisar i läkarkåren. Den senaste granskningen som redaktionen gjorde handlade om läkares möjligheter att bli beviljade graviditetspenning av Försäkringskassan. Det visade sig att läkare som upplever sin arbetsförmåga nedsatt på grund av graviditet betydligt oftare får avslag på sina ansökningar om graviditetspenning än genomsnittet.

Tidningen Sjukhusläkaren kommer sex gånger per år i pappersformat och artiklar publiceras även på sjukhusläkaren.se. Målsättningen är att ha minst en fördjupande granskning i varje nummer. Det är inte är ovanligt att redaktionen till och med har två rejäla granskningar – trots att de bara är tre personer i redaktionen.

Hur lyckas ni göra så spännande avslöjanden med så små resurser?

– Vår stora fördel är att vi har ett brett kontaktnät bland läkarna. De kan höra av oss till oss med tips, men det kan också vara så enkelt som att de nämner något de är sura på, något som inte funkar i deras yrkesvardag. I våra öron kan detta bli en granskning, säger Malin Gavelin som är tf chefredaktör.

– När vi är ute på ett jobb så stannar vi gärna lite längre och går med i korridorerna. Det är då man har chansen att snappa upp intressanta trådar, när man inte bara studsar in och ut, säger Anna Sofia Dahl som är tidningens ordinarie chefredaktör och just nu föräldraledig på en del av sin arbetstid.

I övrigt använder redaktionen de vanliga journalistiska metoderna. De tvekar inte inför att samla in större mängder data. De begär ofta ut offentliga handlingar eller mejlar enkätfrågor till ett stort antal personer. Och som en del i Sjukhusläkarens granskningar ställs nästan alltid någon eller några till svars – ofta en sjukvårdspolitiker eller en beslutsfattare inom regionerna eller någon myndighet.

För ungefär ett år sedan gjorde Sjukhusläkaren en större omgörning av tidningen ihop med oss på A4. Tidningen fick inte bara en ny form och nya vinjetter, projektgruppen för redesignen tog samtidigt grepp om syfte, kärnvärden och förtydligade tidningens uppdrag. Det var då som den nya taglinen sattes, ”ditt granskande öga mot vården”.

– Den förpliktigar! säger Malin Gavelin.

Även den nya tidningens struktur hjälper redaktionen, poängterar Anna Sofia Dahl.

– Det här omtaget med A4 har givit oss ett stöd i hela planeringen av tidningen. Det är lättare att komma på bra idéer när man redan har ramarna för hur knäcket ska presenteras.

 

Att jobba effektivt är förstås en nyckel för att få de små resurserna att räcka till. Redaktionen som nämnt består bara av tre personer, varav Anna Sofia Dahl just nu dessutom är föräldraledig på deltid. Eva Nordin är reporter. Det är väldigt sällan de lägger ut granskningarna på frilans.

– Att vi bara är tre personer sätter en naturlig gräns för hur mycket tid vi kan lägga på en granskning, och det är viktigt för oss att arbeta på ett hållbart sätt, säger Anna Sofia Dahl.

Hur mycket tid lägger ni på en granskning?

– Det är olika och rätt svårt att uppskatta. Det är sällan vi sitter koncentrerat två veckor i sträck med samma granskning, säger Anna Sofia Dahl.

Ofta jobbar de med flera olika granskningar parallellt. Malin förklarar att de kan ha skickat ut en enkät som ligger ute och drar in svar under en längre tid.

Hur avgör ni vilka jobb som är värda att satsa på?

– Vi har en checklista som vi följer. Eftersom vi är en så liten redaktion så måste de resurser vi lägger ned alltid ge något och därför är det viktigt att vi satsar på rätt grejer, säger Malin Gavelin.

 

Sjukhusläkarens checklista som hjälper redaktionen att välja knäck:

  • Finns det en miniminivå som vi kan leva med? Majoriteten av våra jobb behöver falla ut i något konkret för att vi som liten redaktion ska ”ha råd” att satsa på dem.
  • Kan granskningen/grävet få nyhetsmässigt genomslag? Alternativt är det ett väldigt angeläget ämne för våra läsare? En av dess parametrar behöver vara uppfylld för att vi ska satsa på en granskning.
  • Våga tänka om längs vägen – avbryt hellre i ett tidigt skede och styr om när saker inte visar sig stämma med vad vi först trodde.
  • Går det att formulera granskningen i en eller ett par meningar? Är den tillräckligt tydlig?
  • Går det att belägga? Krävs det en egen undersökning? Handlar mest om det är ett gräv eller en granskning. Men visar också hur det kan undersökas.
  • Är det angeläget? Är det viktigt att det blir känt?
  • Är det nära och engagerande för läsarna? Blir någon förbannad?
  • Går någon av oss ”igång” på ämnet? Då gör vi ett bättre jobb och satsar mer.

 

Vill du också ha hjälp med att vässa din journalistik eller ditt redaktionella arbetssätt? Hör av dig till A4! Vi älskar strategi, innehåll, design och förändringsprocesser. Många av våra kunder finns bland fackförbund, bransch- och medlemsorganisationer. Mejla vd@a4.se