När Almedalsveckan drar i gång den 25 juni kommer tre medarbetare från A4 att finnas på plats för att leda seminarier och diskussioner för sina uppdragsgivare.

 

En av dem är Thord Eriksson, chefredaktör för Biblioteksbladet, som tillsammans med Svensk biblioteksförening och biblioteken på Gotland arrangerar en heldag under rubriken ”Biblioteksarenan”.

– Grundidén med konceptet är att se biblioteken i samhället och samhället i biblioteken. Det passar väldigt bra på en plats som Almedalen, där man naturligt kan göra kopplingar till vidare samhällsfrågor.

Ett av samtalen kommer att handla om folkbibliotekens finansiering, där bland andra Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin kommer att delta. Ett annat gäller den så kallade anmälningsplikten, som innebär att offentliganställda ska bli skyldiga att anmäla personer som vistas utan papper i Sverige.

– Det här har väckt starka känslor på många håll, och inte minst bibliotekssektorn, där många menar att det här strider mot bibliotekslagen.

 

Socialtjänstministern kommer

Utöver Thord Eriksson finns ytterligare två A4-kollegor på plats i Almedalen: Annika Clemens och Annika Sjöberg, chefredaktörer för Akademikern respektive Socionomen. Precis som förra året kommer de två tillsammans och på uppdrag av Akademikerförbundet SSR att leda ett par seminarier om högaktuella, samhällspolitiska frågor med potential att engagera många.

– Det första panelsamtalet handlar om hur välfärdsbrottsligheten ska stoppas, utan att man kränker den personliga integriteten alltför mycket, och riskerna med en ökad kontroll, berättar Annika Sjöberg.

Bland deltagarna i samtalet finns socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall, oppositionsborgarrådet i Stockholm Jan Jönsson och Christina Kiernan, SKR:s samordnare mot välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism.

 

”Kopplar till aktuellt innehåll i tidningarna”

Det andra samtalet handlar om den ökande trängseln på anstalterna och vad den gör med Kriminalvården. Där deltar bland andra Mattias Larsson, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet och Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. Från Kriminalvården återfinns Susanne Wedin, avdelningschef.

– Vi ska prata om vad utbyggnaden får för konsekvenser för personal och intagna, men också för samhället i stort. Om möjligheterna till behandling påverkas negativt – i vilket skick kommer de här personerna ut så småningom? Kommer risken för återfall att öka?

Annika Clemens poängterar att ämnena för samtalet kopplar till aktuellt innehåll i tidningarna, och att de berör läsarna av bägge.

– Det här är ett sätt för oss att lyfta frågorna till en annan arena och på det sättet få upp dem mer på agendan.

 

Vill du veta mer om hur A4 kan hjälpa din organisation att synas i samhällsdebatten? 

Hör av dig till A4:s vd jens@a4.se