Varför finns det så många olika Garamond, och vad skiljer dem åt? Vad är det som gör Caslon så användbart? Och hur kommer det sig att så många fina svenska böcker är satta i Cochin? Det är några av frågorna som får sitt svar i boken Tidningstyper i brytningstid. Nyfiken? Läs boken och bli en typsnittsnörd. Beställ den här!