Svensk sjuksköterskeförening väljer A4 för produktion av sin medlemstidning Omvårdnadsmagasinet. Chefredaktör för uppdraget blir A4:s Karin Tideström och art director Louise Bååth. I uppdraget ingår att göra en redesign av magasinet. Tidskriften kommer ut sex gånger om året.

”A4 har en lång erfarenhet av att producera liknande tidskrifter och har god kännedom om vad som är utmärkande för god kvalitet. Chefredaktören uppfyllde också väl den kompetens och erfarenhet vi sökte”, säger föreningens kanslichef Marie Iwarzon.