Vilken roll har det vetenskapliga, evidensbaserade materialet för läsarna av professionstidningar? Bör det skrivas av forskarna själva, eller når det lättare fram till läsarna om forskningsresultaten presenteras av journalister? Och föredrar läsarna att ta del av materialet på papper eller digitalt?

Det är några av de frågor som A4 har fått i uppdrag att utreda för tidningen Socionomen, som A4 producerar på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Bland annat ska A4 genomföra samtal med fokusgrupper bestående av Socionomens läsare. Projekten leds av A4:s Annika Larsson Sjöberg.