Fackförbundet DIK väckte stor uppmärksamhet när de lade ned sin medlemstidning 2016. Nu, sex år senare, satsar de på ett nytt digitalt magasin. DIK:s vd Johanna Lindell förklarar varför.

– Vi hade testat lite olika saker som kanske inte fullt ut fått effekt. Vi landade i att journalistik är det som funkar, säger Johanna Lindell.

Hon tillträdde som vd på DIK i januari 2021 och var ganska ny på posten när förbundsstyrelsen fattade beslut om att starta ett nytt digitalt medlemsmagasin.

Den 31 mars i år var det premiär för Magasin K som bevakar och lyfter fram DIK-medlemmarnas yrkesfrågor och arbetsvardag.

– Jag är övertygad om att Magasin K är bra när vi ska värva medlemmar och förtroendevalda, säger Johanna Lindell.

Ett skäl till att DIK satsar på en tidning är för att locka medlemmar. Ett annat skäl är att det gynnar DIK:s opinionsbildande arbete. Det är ett effektivt sätt att nå ut med de frågor som förbundets medlemmar tycker är viktiga

– De når ut bredare till allmänhet och beslutsfattare genom att andra medier plockar upp det Magasin K skriver, säger Johanna Lindell.

Att tidningen har ett journalistiskt granskande uppdrag är en fördel, menar Johanna Lindell.

– Journalistik som är självständig är mer trovärdig och därigenom också mer effektiv.

Tidningen fungerar genom sitt granskande uppdrag som ett slags revisor i en medlemstyrd organisation, tycker hon.

– Jag har själv jobbat med krishantering som kommunikatör. Grundproblemet är aldrig bevakningen. Grundproblemet är om man har gjort fel. Har man gjort fel, och det gör alla ibland, så är det bästa att lägga upp skiten på bordet.

Medlemmarnas reaktion på den nya tidningen är positiv. DIK har fått lovord som ”har saknat detta länge”, ”kul att DIK har en tidning igen” och ”toppen att få ha en branschtidning”, enligt Johanna Lindell.

– Förbundsstyrelsen är jätteglada och stolta över att det tidningen skriver sprids så mycket, säger hon.

Tre argument till varför fackförbund bör satsa på journalistik, enligt Johanna Lindell:

  • Det är ett effektivt sätt att lyfta fram medlemmarnas viktiga frågor.
  • Det kan vitalisera demokratin i en medlemsstyrd organisation
  • Medlemsnytta – medlemmarna får läsa om vad som händer och veta vad de får för pengarna.

 

Fakta/Johanna Lindell

  • Jobb: Vd på DIK sedan januari 2021
  • Bakgrund: Tidigare Vice vd för Arena-gruppen och kommunikatör för flera fackliga organisationer.
  • Utbildning: Journalistexamen och högskolexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.