Höga priser på papper, distribution och tryck gör att många tidskriftsproducenter letar efter sätt att sänka sina kostnader. Sofia Wixner, AD på A4 och expert på tryckeriupphandlingar, ger fyra goda råd i tuffa tider.

A4 producerar flera olika tidningar på uppdrag av olika organisationer och förbund.

– De senaste två åren har vi fått många frågor om formatbyte, byte av tryckeri och kostnaden för papper, berättar Sofia Wixner, som är AD på A4 och har stor erfarenhet av att upphandla tryckeritjänster.

Redan hösten 2021 började priserna stiga på tidningspapper. En del pappersproducenter ställde om mot förpackningar och därför minskade utbudet av just tidningspapper. När pappersbruket UPM gick i strejk i januari 2022 förvärrades läget, och när strejken pågått i flera månader blev pappersbristen skriande. Priserna gick i taket.

Under förra hösten tillkom en hög inflation, ökade kostnader för transporter och höga elpriser. En del tryckerier valde att lägga påslag på fakturorna till sina kunder – specifikt för ökade energikostnader.

– De som har identifierat papperstidningen som väldigt viktig för sin målgrupp vill inte ge ut färre tidningar per år eller minska sina upplagor. Men det är en pressad ekonomisk situation för många och det gäller att hitta andra sätt att få ned kostnaderna, utan att kompromissa med sitt redaktionella uppdrag, säger Sofia Wixner.

 

Hur den här vinterns elpriser blir återstår att se. Men de låga papperspriser som fanns före pandemin är nog ett minne blott så det finns fortfarande ett stort incitament för många tidskriftsproducenter att få ned kostnaderna.

– Ibland kan en liten förändring i format eller papper göra stor skillnad i pris. Prata med ditt tryckeri om vilka möjligheter som finns, säger Sofia Wixner.

 

Våra bästa tips för att sänka dina kostnader för tryck:

  1. Upphandla trycket. Kolla priser med många tryckerier, men glöm inte att prata med ditt nuvarande tryckeri om ni trivs ihop. De kanske kan hjälpa dig att pressa prisern
  2. Var öppen för ett pappersbyte. Ibland har tryckerier huspapper eller extra bra pris på vissa papper. Be att få pappersprover och känn dig fram till det papper som passar bäst för tidningens känsla OCH plånbok.
  3. Fråga specifikt om ett formatbyte kan få ned priset. Vissa tryckpressar passar bättre att trycka vissa tidningsformat. Att skära bort (dyrt) papper är vansinne, välj ett format som är resurssnålt, det är dessutom bättre ur miljösynpunkt.
  4. Tänk på vikten när du väljer format, tjocklek på tidningen och gramvikt på pappret. Det är viktigt att ha koll på brytpunkterna hos distributören, annars kan kostnaden skena iväg.

 

Behöver du också se över dina tryckkostnader inför hösten? Vi på A4 kan hjälpa dig! Ett första möte med en av våra konsulter kan ta dig långt. Mejla vd@a4.se