Akademikerförbundet SSR har inte mindre än fem olika podcasts för olika målgrupper. Här berättar de varför de valt att satsa just på podd – och vad de lärt sig av det.

De började i liten skala, och har hela tiden provat sig fram. Theresia Viska som är kommunikatör och ansvarig för poddarna på Akademikerförbundet SSR betonar att poddproduktion inte behöver vara vare sig dyrt eller svårt. Akademikerförbundet SSR utgick ifrån sina interna profilers passion för olika ämnen. De har inte gjort några stora investeringar, tekniken har blivit både bättre och billigare och idag kan man klara sig långt även med lite enklare utrustning.

– Podd är demokratiskt på det sättet, säger Theresia Viska. Vem som helst kan börja testa. När jag själv lyssnar på poddar accepterar jag också att den som pratar inte har perfekt radioröst. Det ger närmast en extra autencitet, man relaterar mer om man upplever att det är riktiga människor som pratar. Särskilt när de verkligen vet vad pratar om. Med det sagt så tar vi numera även hjälp av A4 med våra poddar.

A4 och Akademikerförbundet SSR har ett samarbete sedan många år tillbaka, där A4 producerar flera av förbundets tidningar och redaktionella sajter. Dessutom hjälper A4-medarbetarna Teresa Kristoffersson och Carin Crona Fock Akademikerförbundet med inspelning, klippning och mixning av poddarna.

Akademikerförbundet SSR har en bred medlemskår –från beteendevetare och ekonomer till personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare. Istället för att ha en enda bred podd, där man tar upp fackliga frågor som förenar alla medlemmar, så har Akademikerförbundet valt att satsa på fem olika nischade poddar. Det är ingen slump.

Ju snävare ämne, desto högre lyssnartal, menar Theresia Viska:

– Vi når nya målgrupper med poddarna. I poddspelaren finns en lyssnarskara som aktivt kommer till oss. De söker på ämnen som de är intresserade av, och då hittar de våra avsnitt. Ofta är det riktigt ”nördiga” ämnen som får flest lyssningar.

När det gäller breda ämnen är konkurrensen stor. Men i de smala ämnena kan man som förbund, förening eller företag lättare etablera sig med sin expertis.

Ett annat gott råd är att vara extra tydlig med varumärkesidentiteten när man ger sig ut på nya plattformar. I början av varje avsnitt från Akademikerförbundet SSR finns till exempel en tydlig avsändarjingel.

– Eftersom vi med poddarna når nya lyssnare som inte känner till oss sedan tidigare blir det extra viktigt att vara tydlig med vem som är avsändare. Det har vi verkligen lärt oss med tiden, säger Theresia Viska.

Än så länge har poddarna ungefär 25 000 lyssningar per år. Förbundet följer självklart statistik över antalet följare och lyssningar – och lär sig längs vägen vilka ämnen och infallsvinklar som är mer intressanta för lyssnarna. Samtidigt är just nischinnehållet viktigt, och podcast som medieslag skapar andra värden än bara räckvidden.

– Ett fackförbund skulle lätta kunna upplevas som stort och opersonligt, säger Theresia Viska. Genom att vi lyfter fram våra egna profiler så kommer vi också närmare våra medlemmar. Man får en personlig relation till oss som jobbar på förbundet, och det är ett viktigt skäl för oss att göra just podd. Dessutom är det väldigt roligt!

 

4 skäl för din kommunikationsavdelning att göra podd:

1. Ljudformatet är intimt och nära. Ni kan skapa en mänsklig och extra personlig upplevelse för den som lyssnar.

2. Du kan hitta nya lyssnare och potentiella medlemmar som utifrån stort egenintresse söker efter de specifika ämnen som just ni tar upp.

3. Fördjupad relation med befintliga medlemmar. Den som redan tillhör din målgrupp får genom podden en chans att lära känna er ännu bättre.

4. Ni når ut med just er kunskap och kan etablera er som trovärdiga experter och tankeledare inom just ert område.

Ett skäl att låta bli:

För lite resurser. Satsa inte på podd om du upplever att du redan har tusen andra kanaler som du inte lyckas sköta om. Det är en fördel att vara långsiktig med sina poddar – det är lätt att starta, men räkna med att det ändå tar viss tid och kraft för att sedan hålla frekvensen uppe.

 

Vill du också ha hjälp av A4 med poddproduktion?
Hör av dig till vår vd Jens Stenberg på vd@a4.se

 

Akademikerförbundet SSR:s olika poddar

1. Samhällsvetarpodden – dagsaktuella samhällspolitiska frågor med Ursula Berge, samhällspolitisk chef

2. Chefspodden – med Hanna Broberg, chefsstrateg

3. Socialtjänstpodden – med Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef

4. Samhällsekonomiska podden – med Simon Vinge, chefsekonom

5. Samtal med beteendevetare